Quyết tâm, nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam là không thể phủ nhận

.

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước Việt Nam chỉ đạo thực hiện quyết liệt thời gian gần đây. Những kết quả tích cực của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng chứng minh rằng các luận điệu xuyên tạc quyết tâm, nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động thời gian qua nhằm mục đích chống phá Việt Nam. Tuy nhiên, những luận điệu xuyên tạc này không làm suy giảm quyết tâm phòng chống tham nhũng của Việt Nam.

Quyết tâm, nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam là không thể phủ nhận - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham nhũng là tệ nạn mang tính toàn cầu, xuất hiện và tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới. Nguyên nhân dẫn đến tham nhũng không phải do chế độ chính trị hay do đảng phái nào nắm quyền lãnh đạo đất nước. Do đó, việc các thế lực thù địch, phản động rêu rao rằng: “Chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng”; “do đảng cầm quyền độc đoán cai trị nên tình trạng tham nhũng xảy ra…”; “tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độc đảng”… thực chất là lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, làm suy giảm uy tín, tiến tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa  ở Việt Nam.

Kết quả tích cực của công tác phòng chống tham nhũng

Những giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt lạc lõng ấy không phủ nhận được quyết tâm chính trị và những thành quả trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong 5 năm gần đây, công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện quyết liệt, tạo bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái. Tòa án nhân dân các cấp cũng đã xét xử sơ thẩm 436 vụ án, với 1.118 bị cáo về các tội tham nhũng. Các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng đã được Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra, kiểm tra. Qua đó, đã chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 188 vụ với 335 đối tượng. Kiểm toán Nhà nước cũng đã kiểm toán 434 đơn vị đầu mối, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước hơn 65.000 tỷ đồng.

Điều đáng nói là các cơ quan chức năng đã chủ động, công khai cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong hoạt động phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phòng chống tham nhũng. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội và người dân trong phòng chống tham nhũng ngày càng được phát huy tốt hơn… Hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng được mở rộng. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam những năm gần đây đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch quốc tế, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam tăng liên tiếp trong hai năm sau nhiều năm giữ nguyên, từ 31 điểm năm 2015 tăng lên 35 điểm trong năm 2017.

Niềm tin của nhân dân xây đắp thêm ý chí quyết tâm chống tham nhũng.

Ngoài việc góp phần tạo ra bước phát triển về kinh tế-xã hội, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng còn củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng khẳng định rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Đó cũng là minh chứng để khẳng định rõ việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng là vì sự nghiệp đổi mới của Đảng, với động cơ trong sáng, lành mạnh, không “làm chậm” sự phát triển, mà ngược lại làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thực tế cũng khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân  Việt Nam là trong sáng, công khai, minh bạch, khách quan, tôn trọng nhân dân và coi trọng dư luận, tất cả vì sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Kết quả của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua cho thấy quần chúng nhân dân và toàn xã hội đã đặt trọn niềm tin, tích cực ủng hộ ý chí quyết tâm, nỗ lực đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng. Do đó, mọi luận điệu xuyên tạc về ý nghĩa, thành quả của công cuộc phòng chống tham nhũng của Việt Nam nhằm chống phá, làm suy giảm sự phát triển của Việt Nam đều sẽ thất bại.

Nguồn: vovworld.vn