Tòa nhà Central Plaza Mỹ Tho – Dự án trọng điểm của tỉnh Tiền Giang

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn