Khám xét nhà riêng bốn cựu lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến Vũ "nhôm"

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn