Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn