Dược phẩm CPC1 Hà Nội báo lãi lớn

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu đạt 203 tỷ đồng doanh thu và 16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận ròng cả năm 2018. Tại thời điểm cuối quý II/2018, tổng tài sản Công ty đạt 312 tỷ đồng, tăng 5,4% so với thời điểm đầu năm 2018. Trong đó, nợ phải trả là 155 tỷ đồng, chiếm 50%.         

Thế Anh

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn