Noo Phước Thịnh: "Nếu tôi không làm ca sĩ, việc đầu tiên tôi sẽ cạo đầu, sau đó nhuộm da cho nâu"

.
Nguồn: ngoisao.vn