Bế giảng Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

.
Chú thích ảnh Bộ trưởng Bộ LĐTBXH trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải

Kết quả đã có 16 nhà giáo đoạt giải Nhất; 32 nhà giáo đoạt giải Nhì; 48 nhà giáo đoạt giải Ba; 256 nhà giáo đoạt giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng lựa chọn được: 1 bài giảng điển hình về ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả; 
1 bài giảng về sử dụng thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm hiệu quả nhất; 15 
bài giảng về kỹ năng nghề và phương pháp sư phạm của 15 nhà giáo trẻ tuổi nhất.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, từ Hội giảng cho thấy nhiều thầy giáo, cô giáo đã nắm vững kiến thức kỹ năng chuyên môn và có phương phương sư phạm mới với xu hướng giảng dạy môn tích hợp, hướng sang thực hành, kỹ năng nghề, từ đó phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Nhiều bài giảng đã thành công trong việc áp dụng công nghệ mới; ứng dụng thành thạo, hiệu quả 
công nghệ thông tin, các phần mềm mô phỏng vào việc minh họa, giảng dạy. Một số bài giảng sử dụng thiết bị tự làm phù hợp với thực tiễn, có tính sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, năm 2018 là năm đột phá phá về giáo dục nghề nghiệp với nhiều đổi mới trong đào tạo, thích ứng với nhu cầu thị trường lao động. Còn những năm tới sẽ phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55% vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu trên, ngành giáo dục nghề nghiệp cần triển 
khai đồng bộ hệ thống các giải pháp, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Bộ LĐTBXH đang triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó đã ban hành Thông tư 
quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, Bộ đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp. Đây là một trong những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách để xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, đáp ứng mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp.

“Việc tiếp tục duy trì phong trào thi đua dạy tốt thông qua nhiều hình thức, trong đó có việc tổ chức Hội giảng định kỳ tại các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp, các địa phương và Hội giảng toàn quốc, cũng là một trong những giải pháp nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.
 

Nguồn: baotintuc.vn